Author Topic: รับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข  (Read 2993 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Nick

 • Administrator
 • Platinum Member
 • *
 • Posts: 46731
 • Karma: +1000/-0
 • Gender: Male
 • NickCS
  • http://www.facebook.com/nickcomputerservices
  • http://www.twitter.com/nickcomputer
  • Computer Chiangmai

นักวิชาการสาธารณสุข  : 1 อัตรา   ประกาศเมื่อ : 12 เมษายน 54
 ลักษณะงาน   ใช้ความรู้ความสามารถด้านสาธารณสุขเพื่อพัฒนาองค์กร ทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

มาสมัครได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ งานไอที

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าตรงกับตำแหน่งที่สมัครดังกล่าว จำนวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง
4. ประวัติการทำงาน (ถ้ามี)

ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.
 สวัสดิการ    ประกันสังคม   
 เงินเดือน   ไม่ระบุ
 คุณสมบัติผู้สมัคร   ชาย หรือ หญิง   อายุ 21 ปี ขึ้นไป
    วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
    
1.    มีความรู้เกี่ยวกับงานสาธารณสุขทั่วไป สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้
 สถานที่ปฏิบัติงาน   ตามที่อยู่บริษัท
 วิธีการสมัครงาน    สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท 
    

    
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่   
 สาขา      
 ประเภทธุรกิจ   ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/มูลนิธิ/องค์กร   
 ปีที่ก่อตั้ง   ก่อตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2500   จำนวนพนักงาน : มากกว่า 200 คน
 ลักษณะธุรกิจ   เกี่ยวกับสาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหม่ 
 ที่อยู่   10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
 เบอร์โทรศัพท์   089 - 7559115   แฟกซ์ :
 อีเมล์    cmpho@chiangmaihealth.com
 เว็บไซต์    www.chiangmaihealth.com
 ติดต่อคุณ   นาย บดินทร์ อินตายวง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
    


 
Share this topic...
In a forum
(BBCode)
In a site/blog
(HTML)