Author Topic: แปลภาษา ผ่านเว็บ โดย Google Translator - Powered By Google®  (Read 10001 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Nick

 • Administrator
 • Platinum Member
 • *
 • Posts: 46092
 • Karma: +1000/-0
 • Gender: Male
 • NickCS
  • http://www.facebook.com/nickcomputerservices
  • http://www.twitter.com/nickcomputer
  • Computer Chiangmai


Google แปลภาษาคืออะไร

Google แปลภาษาคือบริการแปลภาษา 57 ภาษาในทันที โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และสามารถแปลได้ทั้งคำ ประโยค และหน้าเว็บระหว่างภาษาใดๆ ก็ได้ที่เราสนับสนุน เราหวังว่า Google แปลภาษาจะทำให้ผู้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และก่อให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเขียนขึ้นในภาษาใดก็ตาม

วิธีการทำงาน

เมื่อ Google แปลภาษาสร้างคำแปล โปรแกรมจะค้นหารูปแบบในเอกสารนับร้อยล้านฉบับเพื่อช่วยเลือกคำแปลที่ดีที่สุดสำหรับคุณ หลังจากตรวจพบรูปแบบในเอกสารที่มีผู้แปลไว้แล้ว Google แปลภาษาจึงสามารถคาดเดาได้อย่างชาญฉลาดว่าคำแปลที่เหมาะสมควรจะเป็นอะไร กระบวนการค้นหารูปแบบในข้อความจำนวนมากนี้เรียกว่า "การแปลด้วยคอมพิวเตอร์โดยอาศัยสถิติ" เนื่องจากคำแปลสร้างขึ้นจากคอมพิวเตอร์ จึงอาจไม่สมบูรณ์แบบเสมอไป ยิ่งมีเอกสารในภาษาหนึ่งๆ ที่แปลโดยมนุษย์มาให้ Google แปลเอกสารวิเคราะห์มากเท่าใด คุณภาพของการแปลก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น นี่เป็นเหตุผลว่าบางครั้งทำไมความถูกต้องของการแปลจึงแตกต่างกันไปในแต่ละภาษา

Google แปลภาษาสนับสนุนภาษาใดบ้าง

ขณะนี้ Google แปลภาษาให้บริการแปล 57 ภาษา:

แอฟริกา
แอลเบเนีย
อาหรับ
เบลารุส
บัลแกเรีย
คะตะลัน
จีน
โครเอเชีย
เช็ก
เดนมาร์ก
ดัตช์
อังกฤษ
เอสโทเนีย
ฟิลิปปินส์
ฟินแลนด์
ฝรั่งเศส
กาลิเชีย
เยอรมัน
กรีก
ฮีบรู
ฮินดู
ฮังการี
ไอซ์แลนดิก
อินโดนีเซีย
ไอริช
อิตาลี
ญี่ปุ่น
เกาหลี
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
มาซิโดเนีย
มาเลย์
มัลทีส
นอร์เวย์
เปอร์เซีย
โปแลนด์
โปรตุเกส
โรมาเนีย
รัสเซีย
เซอร์เบีย
สโลวัก
สโลเวเนีย
สเปน
สวาฮิลี
สวีเดน
ไทย
ตุรกี
ยูเครน
เวียดนาม
เวลส์
ยิดดิช

ภาษาทดสอบขั้นต้นในปัจจุบันได้แก่:

อาร์เมเนีย
อาเซอร์ไบจาน
บาสก์
จอร์เจีย เฮติครีโอล
อูรดู

Google แปลภาษากำลังทดสอบภาษาอื่นๆ ที่เรียกว่า "ภาษาทดสอบขั้นต้น" ซึ่งอาจมีคุณภาพการแปลน่าเชื่อถือน้อยกว่าภาษาที่เราสนับสนุน เรากำลังทำงานเพื่อสนับสนุนภาษาอื่นและจะเปิดตัวบริการในภาษาเหล่านี้ทันทีที่คุณภาพการแปลได้มาตรฐานตามที่เราต้องการ


 
Share this topic...
In a forum
(BBCode)
In a site/blog
(HTML)


Related Topics

  Subject / Started by Replies Last post
0 Replies
3225 Views
Last post January 15, 2010, 09:12:18 AM
by Nick
0 Replies
2212 Views
Last post April 24, 2010, 02:16:24 PM
by Nick
0 Replies
5900 Views
Last post December 13, 2011, 03:20:11 PM
by Nick
0 Replies
1845 Views
Last post March 08, 2012, 03:24:09 PM
by Nick
0 Replies
1287 Views
Last post July 05, 2012, 01:51:26 PM
by Nick
0 Replies
596 Views
Last post September 18, 2012, 01:32:23 PM
by Nick
0 Replies
593 Views
Last post September 30, 2012, 04:30:49 PM
by Nick
0 Replies
566 Views
Last post October 09, 2012, 01:18:01 PM
by Nick
0 Replies
838 Views
Last post November 23, 2012, 03:23:24 PM
by Nick
0 Replies
259 Views
Last post March 31, 2014, 01:22:05 PM
by Nick